Konferencje audio

12.09.2017 "Rozpalić w sobie Boży charyzmat" - Tomek

Katecheza zachęcająca by wrócić do pierwotnej miłości, dawnej gorliwości, która towarzyszyła nam po nawróceniu.

19.09.2017 "Imperatyw głoszenia Ewangelii" - Gosia

O tym, że do głoszenia Dobrej Nowiny powołani jesteśmy wszyscy - niezależnie od zadań, naszych obowiązków stanu musimy głosić...


26.09.2017 "Głoszenie Ewangelii na Chwałę Boga" - Krzysiek

Mówiąc innym o Bogu w naszym życiu możemy doświadczać różnych pokus: zniechęcenia, oczekiwania świetnych rezultatów, szukania swojej chwały....

07.11.2017 "Pamięć o rzeczach przeszłych pobudza do radości w smutku" - Tomek

Pamięć jest łaską, darem danym nam od Boga...


18.11.2017 "Znaki w Ewangelii i w naszym życiu duchowym" - Tomek

Po co Bóg daje nam znaki ? Ich rola w naszym życiu, zbliżaniu się do Boga i pracy nad zbawieniem własnym i innych.

16.10.2017 "Nauczanie w Księgienicach"  - ks. Sławek

Katecheza wygłoszona podczas ewangelizacji w Księgienicach


17.04.2018 "Niedojrzałość uczniów" - Krzysiek

O dojrzewaniu duchowym na drodze wiary

24.04.2018 "Troska o zbawienie jest ważniejsza od spraw materialnych" -Krzysiek

Katecheza o priorytetach w życiu chrześcijanina


08.05.2018 "Wdzięczność Bogu za wszystko co nam daje" - Gosia

O wdzięczności Bogu, uczeniu się jej każdego dnia

16.10.2018 "Kapłaństwo na wzór kapłaństwa Jezusa" - ks. Sławek

O tajemnicy kapłaństwa powszechnego na wzór kapłaństwa Jezusa